Vuosikokous 18.11.

11.11.2019

Aika: 18.11. klo 19
Paikka: ABC Lahdesjärvi (Automiehenkatu 39, 33840 Tampere), kokoustila Pyynikki

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoustoimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Tarkastetaan valtakirjat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esityslistan hyväksyminen.
6. Käsitellään hallituksen laatima seuraavaa vuotta koskeva toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
8. Määrätään toimihenkilöiden palkkiot
9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilin- tai toiminnantarkastaja(a)
12. Valitaan edustajat 1. pykälässä mainittuihin yhdistyksiin
13. Valitaan varsinaiset jaostot ja toimikunnat
14. Päätetään muista johtokunnan tai näiden sääntöjen 10. pykälän mukaan muiden jäsenten esittämistä asioista
15. Kokouksen päättäminen

Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa!

Terveisin
Taves hallitus