Tavesin kevätkokous 6.3.

22.2.2018

Tervetuloa Tavesin kevätkokoukseen!

Aika ja paikka: 6.3. klo 18 ABC Lahdesjärvi

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoustoimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Tarkastetaan valtakirjat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esityslistan hyväksyminen.
6. Esitetään yhdistyksen edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastaja(jie)n lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään muista johtokunnan tai näiden sääntöjen 10. pykälän mukaan muiden jäsenten esittämistä asioista.
8. Kokouksen päättäminen.

Terveisin Taves hallitus